Teknologier der frigives i 2014

Business Insider har lavet en liste over 17 teknologier som forventes frigivet i 2014. Du vil nok genkende en del af teknologierne som figurerer på listen. Listen er ikke målrettet den teknologitunge læser, men indholdet kan bruges til at understøtte de antagelser, som du måske allerede har.

Du kan finde listen ved at klikke her.

Reklamer

Mashable: Teknologier i 2014

Google Hangout

Mashable  afholdte en videokonference på Google plus. De forskellige personer som deltog diskuterede for det meste forbruger teknologier og de forskellige platforme som slutbruger teknologierne understøttes af.

Overordnet set er der tale om en ganske interessant hangout som giver et godt indtryk i, hvad Mashable tænker om de forskellige trends og megatrends indenfor teknologiområdet.

Mobility

Smartphones og tablets kom begge i centrum i diskussionen. Først og fremmest blev de forskellige smartphones og de bagvedliggende platforme diskuteret. De tre store producenter og platforme som kom i spil i diskussionen var Samsung, SONY og Apple. Af de tre platforme blev Apple og Samsung fremhævet som værende overlegne i forhold til fx SONY og Nokia, men de to platforme havde forskellige egenskaber og dermed forskellige styrker og svagheder. I diskussionen blev Samsungs evne til at tilpasse deres hardware med tilhørende operativsystem fortolket som værende

Tablets var ligeledes et emne som blev behandlet. Fokus i den del af samtalen var Amazon og Amazon Kindle Fire, som anvender Android som teknologisk platform, men med udvidelser fra Amazon. Selv om SONY i tidernes morgen havde fundet på en række innovative features til deres e-boglæsere, så slog de ikke igennem fordi de ganske enkelt ikke havde den bagvedliggende infrastruktur, som gjorde at slutbrugerne kunne kombinerer og videreudvikle på platformen. Amazon Kindle Fire blev beskrevet som den mest sandsynlige platform til at konkurrere med Apples tablets af den årsag at Amazon på nuværende tidspunkt har en stor og fungerende platform i forhold til distribution af indhold til slutbrugere fx Kindle softwaren og skyen som blandt andet har været anvendt af Netflix til håndtering af indhold og streaming. Ligeledes omtalte personerne i videokonferencen, at Amazon i USA havde lanceret en videotjeneste med indhold a la den model som Apple har med iTunes og Netflix har med serier og film.

Skyen

Amazon.com, har en stærk webplatform og en stærk platform for at understøtter mange webservices igennem deres cloud platform. Hertil kommer Amazons syn på tablets som kan anvendes.

Amazons cloud og webplatform giver mulighed for at integrerer services og applikationer på smartphones og tablets som giver Amazon en fordel sammenlignet med andre cloud tjenester så som Microsoft OneDrive. Teknologier som Amazon forventes vil have indflydelse på tekniske enheder som:

 • Smartphones.
 • Tablets.

Microsoft

Da den pågældende webex fandt sted så stod Microsoft overfor nogle interessante udfordringer ved, at virksomheden skulle til at finde en ny administrerende direktør. Sidenhen har Microsoft valgt en direktør internt fra virksomheden, og han har på nuværende tidspunkt indgået nogle interessant samarbejdsaftaler med blandt andet SalesForce.com som sælger cloud lignende løsninger inden for CRM.

Andre udfordringer som Microsoft står overfor er at få deres hybrid produkt kaldet Microsoft Surface. I 2014 lancerede Microsoft et ny udgave af produktet som sidenhen er blevet anerkendt som værende bedre end den oprindelige Microsoft Surface, men produktet mangler stadig et klart fundament hos forbrugerne. Det blev diskuteret i den pågældende hangout, at Microsoft Windows 8 til tablets og til PC’ere stadig mangler en del for at kunne understøtte slutbrugernes behov. Derimod oplevede deltagerne at Windows 8 på smartphones virkede rigtig godt.

Apple

Herefter blev Apple diskuteret og et par af hangout deltagerne kom ind på, at Apple egentlig ikke har lanceret nogen nye produkter og de med en hvis sikkerhed heller ikke gør det i 2014. I stedet vil Apple fokuserer på at gøre deres produkter teknisk bedre og ikke mindst arbejde med at re-brande nogle af de forbedrede produkter for at skabe et bedre salg.

I forhold til tablets kom Lance Ulanoff ind på at de stadig har de bedste tablet produkter, men der kom ikke et nyt Apple TV eller wearable teknologier. I 2014 eller 2015 vil Apple bruge kræfterne på at arbejde med tilpasse de lektioner som andre selskaber har lært om udvikling af produkter som kan kategoriseres som ”wearable”.

Paneldeltagerne kom ind på at perifere IT-systemer som SMART-tv’er ikke har nået markedsandelen som først blev forudset og dermed virker det usandsynligt, at Apple vil gå ind i markedet.

 

Avnets bud på tech trends (2014)

Tre overordnede trends i 2014

 1. IT-sikkerhed med fokus på at undgå datatab.
 2. Predictive Analytics er mere end blot software og hardware som kan analysere på store mængde data. Det handler om bruge de teknologiske muligheder i organisationen.
 3. BYOD som omhandler at få opdelt mobile enheder i ”corporate” og i ”personlige” containere. ”Corporate” containeren skal kunne fjernslettes og skal i udgangspunktet være mere sikker end den ”personlige” container.

Øget digitalisering i den offentlige sektor

En forudsigelse for 2014 vil være kendetegnet ved at et flertal i Folketinget vil kræve en højere grad af digitalisering og det vil blandt andet påvirke den offentlige sektors håndtering af kommunikationskanaler og evner til at håndtere evnen at kommunikere med borgere, organisationer og virksomheder. Noget kunne tyde på at det ikke kun er den offentlige sektor som vil undergå digitalisering.

Den øgede digitalisering vil komme til at betyde rationaliseringer i de administrative stabe, hvilket vil sige årsværk kan omlægges til andre og bedre opgaver eller helt faldebort. I et faldebort scenarie vil det betyde at ressourcerne vil gå til ”borgernære” opgaver, hvilket vil sige arbejdet med håndtere de problemstillinger som de borgere som ikke kan klare sig selv længere.

Den øgede digitalisering vil samtidigt vise at den offentlige sektor har en række udaterede forretningsprocesser som ikke lever optil de forventninger som findes til de it-projekter, som den offentlige sektor sætter i gang.

Glasoverflader spiller en rolle i 2014

Der findes mange muligheder med glas og det har ikke gået it-producenterne henover hovedet. I 2011 blev en konceptvideo udarbejdet af Corning omhandlende anvendelsen af glas.  Konceptvideoen tager sit udgangspunkt i slutbrugernes anvendelse af grafiske brugergrænseflader som flyttes mellem forskellige glasflader.

Selv om videoen er tilbage fra 2011 så er der stadig stort potentiale i anvendelen af glas og det er blandt andet nogle af de forudsigelser som Forrester, Forbes og Gartner har kommet med i December 2013.

Forresters bud på 2014

Året er ved at være omme. Det betyder at en række konsulentvirksomheder, analysehuse og medier begynder at komme med deres bud på, hvad fremtiden byder på.

Forrester er ikke en undtagelse, men de byder ikke ind på specifikke typer teknologier, men trends for den videre udvikling som Forrester mener vil finde sted i perioden 2014 til og med 2016. Artiklen som citerer en artikel som blev skrevet og publiceret af Forbes.

De 10 bud

Forresters analytiker Brian Hopkins opstiller 10 bud eller rettere trends som er relevante. Forresters bud på fremtiden er som følgende:

 1. Digital konvergering som vil fjerne grænser mellem de forskellige typer teknologier.
 2. Digital oplevelse for leverance er det som skaber virksomheder.
 3. API’er bliver den digitale lim som binder applikationer og services sammen.
 4. Forretningsenhederne tager ejerskab over processerne og business intelligence.
 5. Virksomheder forkaster som de gamle databegrænsninger.
 6. Sensor og enheder forbinder økosystemer sammen.
 7. Tillid og identitet bliver gentænkt.
 8. Infrastruktur går på offensiven.
 9. Virksomheder lærer fra erfaringerne om ”Cloud” og ”Mobile” enheder.

10. IT-afdelingen bliver en mere agil serviceleverandør.

Kontekst

I en større kontekst vil der vise sig at mobility og bigdata samt business intelligence vil være de områder som store virksomheder vil lære noget af. Ligeledes vil skyen også vise sig at have interesse for store virksomheder, men det skyldes primært at der findes konsulenthuse som Gartner Incorporated som udbreder kendskabet til deres megatrend analyse ”Nexus of Forces” som går ud på at ”styrker” som sociale medier, skyen, information og mobilitet (som mobile enheder).  I kan læse mere om ”Nexus of Forcesher.

I denne optik vil de 10 bud ovenfor passe fint med de megatrends som Gartner Incorporated har opstillet. Derfor kan det vise sig relevant at arbejde med at arbejde med punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4 og punkt 5 samt punkt 9.

Konklusion

De ti bud virker som et godt bud på, hvad der vil ske i 2014 til og med 2016. De ti bud kan bruges til at identificere de informationsteknologier som kan vise sig værd at indkøbe og tilpasse til virksomheden.

Kilder

High, Peter. Forrester: Top Technology Trends for 2014 And Beyond, Forbes.com, http://www.forbes.com/sites/peterhigh/2013/11/25/forrester-top-technology-trends-for-2014-and-beyond/, Accessed 2013.

Forbrugerteknologier i 2014

Videoen her er fra 2012 og den viser nogle af de vigtigste teknologier som vil bryde frem i løbet af 2013. Det er værd at notere sig at de fleste af teknologierne som præsenteres i den nedenstående konceptvideo stadig er i ”emerging” fasen.

Det kan påvirke en række forskellige problemstillinger i forhold til distribution af data og hvordan informationerne skal distribueres imellem de forskellige enheder og ikke mindst, hvordan det giver brugeren den bedste oplevelse at se informationerne.

Nedenfor findes endnu en konceptvideo som er udarbejdet over, hvad der forventes vil være de helt store teknologiske opdagelser i 2014. Der er et vist overlap mellem de to videoers indhold, og det kunne tyde på at teknologier herunder konvergerer de forskellige teknologier.

Konklusion

Vi vil se en række af de forskellige forbrugerrettede teknologier bliver frigivet i løbet af 2014. Det er især inden for ”mobility” og ”wearable computing” at de forskellige produkter vil blive produceret og sendt ud. Samsung har allerede lanceret et såkaldt ”Smart Watch” som et produkt i denne kategori, men den ”smarte” måde at anvende enheden på venter vist stadig på at blive fundet.

Syv teknologier for 2014

Smart-TV, Smart-ure, Google glasses, Touch-ID, naturligt sprog, Xbox og PS4 samt 3D printing vil alle være teknologier som vil slå igennem i 2014 ifølge Jason DeMers fra Forbes. Fra mit synpunkt vil de tre vigtigste teknologier være smart-TV, smart-ure og 3D printing.

Teknologier

De syv forskellige teknologier bliver beskrevet nedenfor. Jason DeMers fra Forbes har i sin artikel vurderet de syv nedenstående teknologier som vigtige for året 2014.

Smart-TV

Forbes mener, at forbrugerne vil forvente flere af de features som smart-TV hidtil har præsenteret. Det har betydning for de informationer som brugerne fremadrettet ønsker og hvilke applikationer som udvikles. Med udgangspunkt i Samsung smart-TV vil det være muligt, at udvikle applikationer til TV og bruge det som et fundament for at opsamle informationer og bruge dem på nye måder fx mulighed for at se TV-serierne, og samtidigt anvende sociale netværk til at omtale handlingen i TV-serierne. Et andet scenarie vil væreat  flere brugere anvender TV’et til forskellige formål samtidigt fx en husholdning, hvor manden ser en action TV-serie, og hvor konen bruger twitter til at skrive om avanceret algoritme design, hvilket hun kan gøre ved at sidde i en smule anden vinkel end manden og samtidigt kunne se indholdet på skærmen fuldstændig klart.

Smart-ure

Forbes mener, at smart-urene som bliver lanceret fra Apple og Samsung vil have betydning for måden for, hvordan de forskellige brugere vil interagere med digitale enheder. De forventer ligeledes at de bliver ”smartere”, men det kræver ligeledes at smart-ure kan differentieres nok fra smart telefoner.

Google glasses

Forbes kom ligeledes ind på at det forventes at 50.000 enheder af Google Glasses bliver solgt i 2013, og de forventer at teknologien vil blive endnu mere populær i 2014. På grund af denne form for interaktion med informationer, som brugerne har adgang får stor betydning for udvikling af applikationer og services.

Touch-ID

En applikation som er udviklet til Apple iPhones, og som Forbes forventer vil blive indbygget i en række andre applikationer. Applikationen bruges til identitets håndtering, og applikationen kan bruges til at personificere til data som brugeren skal se.

Xbox og PS4

De to konsoller vil ifølge Forbes virke arbejde sig i en retning, hvor det vil være muligt at kunne bryde grænsen mellem ordinært TV-underholdning og spilindustrien. Denne medie konvergens vil have betydning for, hvordan forbrugerne i sidste ende vil anvende informationsteknologier.

3D Printing

Forbes mener at der er tale om at denne teknologi, hvor det er muligt at printe dele til samling af produkter på en specifik type printer, vil have betydning for udvikling af det strategiske fokus som mange produktionsvirksomheder har. Ligeledes vil det have betydning for distribution og logistikken. Forbes arbejder med en ide om at 2014 vil være året, hvor denne teknologi for alvor begynder at vække interesse for at anvende 3D printing med henblik på at opnå konkurrencefordele.

Søgning igennem det naturlige sprog

Forbes arbejder ligeledes med en antagelse om at det vil blive lettere at søge information. Det forventes at teknologier som genkender det som brugeren siger til enheden vil kunne søge informationen så den er tilgængelig for brugeren, når brugeren ønsker det.

Denne teknologi vil ifølge Forbes blive mere moden og det fokus som på nuværende tidspunkt gælder for tekstsøgninger.

Konklusion

Alle syv teknologier er interessante set ud fra et erhvervsperspektiv og det er i og for sig ganske interessante muligheder som vil opstå med udbredelsen af smart-TV, smart-ure og 3D printing vil have for de forskellige markeder og det virker til at der findes en masse udviklingsmuligheder, når de tre teknologier efor alvor bliver demokratiserede.

JAVA dør ikke i 2014

JAVA er et programmeringssprog som de fleste udviklere, konsulenthuse, udviklingshuse og store virksomheder har holdninger til. Der findes mange kritiske ryster om JAVA og ofte forudsiges det at JAVA på grund af sin diversitet vil blive mindre attraktiv at anvende. Ganske rigtigt så kan der findes en række problemstillinger ved at anvende JAVA i udviklingsarbejder, men der findes også fordele.

JAVA findes på mange forskellige platforme og programmeringssproget er tilmed open source. JAVA er tilmed anvendt i mange forskellige typer applikationer, og jeg tror, at JAVA dermed går i en retning som både PL/1 og COBOL og bliver et programmeringssprog som ikke kan aflives, men modsat de to andre vil der stadig foregå en del udvikling på programmeringssproget.

Det antydes i artiklen ”Java forever! 12 Keys to JAVA will not die” at JAVA kan stå overfor en genkomst som programmeringssprog. Ligeledes indikeres det i artiklen ”The Second Coming of Java: A Relic Returns to Rule Web” at der er fordele for store webbaserede tjenester at gå tilbage til JAVA platformen.

Derfor må jeg konstaterer, at JAVA næppe dør i 2014, men samtidigt vil det være relevant at antage at JAVA i et stykke tid vil se en mindre nedgangsfase i anvendelse på grund af at det kan virke mere interessant at arbejde med nyere programmeringssprog fordi de har specialiseret sig i en bestemt gren af webudvikling. Når de forskellige webtjenester bliver mere modne kan det så vise sig at de konverterer deres deres applikationer og services til JAVA og JSP som underliggende programmeringssprog.

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

Up ↑