Fremtidens brancher

Reklamer

Internet of Things

En af de koncepter som konsulenthuset Gartner har identificeret som værende en vigtig trend der vil påvirke markederne i vesteuropa og dermed markederne, som mange organisationer i Europa og resten af verdenen vil opleve påvirke dem. IoT tager sit afsæt i at enheder som maskiner, inventar, hvidevarer med flere kan forbindes og udveksle data (Burgess 2017).

Internet of Things og smart dust har på visse områder de samme egenskaber, hvortil det på nuværende tidspunkt vurderes, at Internet of Things er mere realiserbar end smart dust, dog med færre muligheder.

Internet of Things har mange kommercielle perspektiver. De kommercielle perspektiver involverer:

 • Anvendelse af enheder i virksomhederne vedrørende enhedernes tilstande.
 • Indsamling af data (Burrus 2014) inden for flere geografiske områder.
 • Styring af forskellige objekter på baggrund af deres forbindelser.

Analyse

Der findes mange interessante elementer i IoT. Der findes dertil en række forskellige måder som organisationer og virksomheder vil være i stand til, at anvende IoT til at opnå konkurrencefordele.

De førnævnte punkter kan anvendes i følgende kommercielle perspektiver (Morgan 2014):

 • Overvågning af enheder (maskiner, devices m.v.) i husstande og organisationer.
 • Indsamling af data fra forskellige enheder (maskiner, devices, m.v.) til bedre styring af organisationens aktiver.
 • Styring af maskiner og enheder i organisationerne (Burrus 2014).

Internet of Things har på den måde mulighed for at effektiviserer antallet af processer der kan overvåges og styres på centralt hold i organisationen. Det vil betyde at man udover at kunne spare på antallet af medarbejdere, så også vil være i stand til at bygge internet of things ind i produkterne, som organisationen sælger, hvormed det vil være nemmere at automatisere salg og services til kunderne.

Den nemmere måde at indsamle oplysningerne på gør det også muligt for organisationerne at følge op på, hvordan organisationens produkter bliver anvendt efter disse er købt. Ligeledes bliver det muligt for organisationerne at foretage eftersalg ved at integrere deres fysiske produkter med API’er der gør det muligt at bestille bestemte typer produkter fra organisationen eller organisationens samarbejdspartnere. Set ud fra et forbruger perspektiv kunne det være at enhederne i forbrugernes hjem var forbundne ved hjælp af IoT et fælles API kunne bruges af producenterne til at give informationerne videre til relevante markedsaktører som forbrugeren selv er med til at definere. Dermed sagt så kan supermarkeder og flere kunne sælge produkter til forbrugerne, når der opstår et behov. Et dagligdags eksempel kunne være køleskabet der registrerer, at forbrugeren er ved at løbe tør for mælk, hvilket gør at køleskabet automatisk sørger for indkøbet hos det lokale supermarked, som så vil kunne bringe det ud.

Fra et forretning-til-forretning perspektiv, da kunne det give mening at kombinere IoT med virksomhedens økonomisystem og andre styringssystemer. På den måde kan der laves de relevante forecasts og med de rigtige integrationer vil varer med flere kunne bestilles hjem til virksomheden.

Konklusion

IoT har mange interessante kommercielle perspektiver. I forhold til danske forhold så vil det give mening at arbejde med IoT i forhold til at skabe “smart homes” eller det som kan kaldes for hjem, hvor de forskellige devices er forbundet til hinanden via IoT. Det betyder samtidigt at det er muligt for mange producenter af “konsument-orienterede” produkter, at kunne etablere API’er så supermarkeder m.v. kan bruge oplysningerne fra enhederne i forbrugernes husstande til at sælge relevante produkter, som forbrugerne med jævne mellemrum har behov for fx mælk, kød, æg m.v.

Kilder

 1. Burgess, Matt. (2017). “What is the Internet of Things? WIRED Explains”. URL: http://www.wired.co.uk/article/internet-of-things-what-is-explained-iot
 2. Morgan, Jacob. (2014). “A Simple Explanation Of ‘The Internet Of Things’”. URL:“https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-understand/#500cc21f1d09
 3. Burrus, Daniel. (2014). “The Internet of Things is Far Bigger  Bigger Than Anyone Realizes”. URL: https://www.wired.com/insights/2014/11/the-internet-of-things-bigger/

Hype om nye teknologier (2016)

Gartner udgiver med løbende mellemrum rapporter der tager udgangspunkt i den hype der findes for koncepter og teknologier. Måden hvorpå koncepternes og teknologiernes hype udstilles på er ved hjælp af Gartners “hypecycle”.

Dette blogindlæg tager sit udgangspunkt i, at Gartners “hypecycle” for 2016 er tilgængelig, og at denne giver et indblik i, hvad organisationerne skal gøre ved de enkelte teknologier. Årsagen til at Gartners bud fra 2016 stadig har relevans i dag skyldes, at en del af teknologierne ikke er udfaset og nogle har måske ændret pladsen marginalt.

Gartners bud

Gartner plejer at udgive deres hype cycles engang om året om, hvilket de også har vedrørende såkaldte nyskabende teknologier.

Gartner har udpeget følgende teknologier som værende i Innovation-trigger fasen (Columbus 2016):

 • Smart dust.
 • 4D print.
 • General purpose machine learning.
 • 802.11ax (trådløst netværk).
 • Context brokering.
 • Neuromorphic hardware.
 • Data broker platform as a service.
 • Quantum computing.
 • Personal analytics.
 • Smart Workplace.
 • Volumetric displays.
 • Conversational user interfaces.
 • Brain-computer interface.
 • Virtual Personal Assistants.
 • Smart data-discovery.
 • Affective computing.
 • Commercial UAVs.
 • IoT platform.

Gartner har derudover udpeget følgende teknologier til at være i Peak-of-Inflated-Expectations fasen (Columbus 2016):

 • Smart robots.
 • Blockchain.
 • Machine learning.
 • Software defined security.
 • Autonomous vehicles.
 • Nanotube Electronics.
 • Software Defined Anything.

Gartner har derudover udpeget følgende teknologier til at være i Trough of disillusionment fasen (Columbus 2016):

 • Natural-Language Question Answering.
 • Enterprise Taxonomy and Ontology Management.
 • Augmented Reality.

Gartner har derudover udpeget følgende teknologier til at være i Slope of Enlightenment fasen (Columbus 2016):

 • Virtual Reality.

Analyse

Siden 2016 er blockchain konceptet blevet det mest hypede koncept på Gartners “hypecycle” model overhovedet, hvortil konceptet nu er så hyped, at selv det offentlige i Danmark er begyndt at eksperimentere med konceptet i forskellige afskygninger. Det er en indikator på at blockchain er en teknologi de fleste organisationer skal holde øje med.

Argumentet og virtual reality vil også vise sig at blive relevante for mange organisationer i Danmark. Det vil i første omgang være underholdningsindustrien vil bringe de to teknologier frem, men derefter vil undervisningssektoren få bragt brugen af teknologierne helt ud slutbrugerne. Fra et erhvervs synspunkt vil teknologierne kunne bruges til at give medarbejdere mulighed for at tilgå relevante informationer hurtigt.

4D print vil gøre sit indtog, når 3D print bliver udbredt. 4D print omhandler at give de printede produkter en indlejret logik og programmering der kan aktiveres både ved aktiv og passiv passiv energi. Derfor giver det mening for de fleste organisationer at holde øje med 4D print muligheder.

Organisationer i Danmark bør også holder øje med domænespecifik Machine Learning. Funktionerne forventes implementeret i nye applikationer, hvor det bliver muligt at finde frem til forskellige typer mønstre. Dette med henblik på at gøre brugen af løsningerne bedre.

Sammen med 3D- og 4D print vil robotter blive introduceret på det danske marked. Smart Robots forventes at kunne fungere i flere forskellige roller.

Konklusion

Gartner har udpeget en række nyskabende teknologier. Der kan være merit i de valg som Gartner har foretaget sig ved analysen, dog kan kan i denne kontekst også tale om at indholdet i modellen skal tilpasses til danske forhold. Derfor skal organisationerne holde øje med blockchain, 3D print og machine learning.

Kilde

 1. Columbus, Louis. (2016). “Gartner’s Hype Cycle, 2016 adds blockchain and machine learning for the first time ”, Forbes.com.

Mashable: Teknologier i 2014

Google Hangout

Mashable  afholdte en videokonference på Google plus. De forskellige personer som deltog diskuterede for det meste forbruger teknologier og de forskellige platforme som slutbruger teknologierne understøttes af.

Overordnet set er der tale om en ganske interessant hangout som giver et godt indtryk i, hvad Mashable tænker om de forskellige trends og megatrends indenfor teknologiområdet.

Mobility

Smartphones og tablets kom begge i centrum i diskussionen. Først og fremmest blev de forskellige smartphones og de bagvedliggende platforme diskuteret. De tre store producenter og platforme som kom i spil i diskussionen var Samsung, SONY og Apple. Af de tre platforme blev Apple og Samsung fremhævet som værende overlegne i forhold til fx SONY og Nokia, men de to platforme havde forskellige egenskaber og dermed forskellige styrker og svagheder. I diskussionen blev Samsungs evne til at tilpasse deres hardware med tilhørende operativsystem fortolket som værende

Tablets var ligeledes et emne som blev behandlet. Fokus i den del af samtalen var Amazon og Amazon Kindle Fire, som anvender Android som teknologisk platform, men med udvidelser fra Amazon. Selv om SONY i tidernes morgen havde fundet på en række innovative features til deres e-boglæsere, så slog de ikke igennem fordi de ganske enkelt ikke havde den bagvedliggende infrastruktur, som gjorde at slutbrugerne kunne kombinerer og videreudvikle på platformen. Amazon Kindle Fire blev beskrevet som den mest sandsynlige platform til at konkurrere med Apples tablets af den årsag at Amazon på nuværende tidspunkt har en stor og fungerende platform i forhold til distribution af indhold til slutbrugere fx Kindle softwaren og skyen som blandt andet har været anvendt af Netflix til håndtering af indhold og streaming. Ligeledes omtalte personerne i videokonferencen, at Amazon i USA havde lanceret en videotjeneste med indhold a la den model som Apple har med iTunes og Netflix har med serier og film.

Skyen

Amazon.com, har en stærk webplatform og en stærk platform for at understøtter mange webservices igennem deres cloud platform. Hertil kommer Amazons syn på tablets som kan anvendes.

Amazons cloud og webplatform giver mulighed for at integrerer services og applikationer på smartphones og tablets som giver Amazon en fordel sammenlignet med andre cloud tjenester så som Microsoft OneDrive. Teknologier som Amazon forventes vil have indflydelse på tekniske enheder som:

 • Smartphones.
 • Tablets.

Microsoft

Da den pågældende webex fandt sted så stod Microsoft overfor nogle interessante udfordringer ved, at virksomheden skulle til at finde en ny administrerende direktør. Sidenhen har Microsoft valgt en direktør internt fra virksomheden, og han har på nuværende tidspunkt indgået nogle interessant samarbejdsaftaler med blandt andet SalesForce.com som sælger cloud lignende løsninger inden for CRM.

Andre udfordringer som Microsoft står overfor er at få deres hybrid produkt kaldet Microsoft Surface. I 2014 lancerede Microsoft et ny udgave af produktet som sidenhen er blevet anerkendt som værende bedre end den oprindelige Microsoft Surface, men produktet mangler stadig et klart fundament hos forbrugerne. Det blev diskuteret i den pågældende hangout, at Microsoft Windows 8 til tablets og til PC’ere stadig mangler en del for at kunne understøtte slutbrugernes behov. Derimod oplevede deltagerne at Windows 8 på smartphones virkede rigtig godt.

Apple

Herefter blev Apple diskuteret og et par af hangout deltagerne kom ind på, at Apple egentlig ikke har lanceret nogen nye produkter og de med en hvis sikkerhed heller ikke gør det i 2014. I stedet vil Apple fokuserer på at gøre deres produkter teknisk bedre og ikke mindst arbejde med at re-brande nogle af de forbedrede produkter for at skabe et bedre salg.

I forhold til tablets kom Lance Ulanoff ind på at de stadig har de bedste tablet produkter, men der kom ikke et nyt Apple TV eller wearable teknologier. I 2014 eller 2015 vil Apple bruge kræfterne på at arbejde med tilpasse de lektioner som andre selskaber har lært om udvikling af produkter som kan kategoriseres som ”wearable”.

Paneldeltagerne kom ind på at perifere IT-systemer som SMART-tv’er ikke har nået markedsandelen som først blev forudset og dermed virker det usandsynligt, at Apple vil gå ind i markedet.

 

Forresters bud på 2014

Året er ved at være omme. Det betyder at en række konsulentvirksomheder, analysehuse og medier begynder at komme med deres bud på, hvad fremtiden byder på.

Forrester er ikke en undtagelse, men de byder ikke ind på specifikke typer teknologier, men trends for den videre udvikling som Forrester mener vil finde sted i perioden 2014 til og med 2016. Artiklen som citerer en artikel som blev skrevet og publiceret af Forbes.

De 10 bud

Forresters analytiker Brian Hopkins opstiller 10 bud eller rettere trends som er relevante. Forresters bud på fremtiden er som følgende:

 1. Digital konvergering som vil fjerne grænser mellem de forskellige typer teknologier.
 2. Digital oplevelse for leverance er det som skaber virksomheder.
 3. API’er bliver den digitale lim som binder applikationer og services sammen.
 4. Forretningsenhederne tager ejerskab over processerne og business intelligence.
 5. Virksomheder forkaster som de gamle databegrænsninger.
 6. Sensor og enheder forbinder økosystemer sammen.
 7. Tillid og identitet bliver gentænkt.
 8. Infrastruktur går på offensiven.
 9. Virksomheder lærer fra erfaringerne om ”Cloud” og ”Mobile” enheder.

10. IT-afdelingen bliver en mere agil serviceleverandør.

Kontekst

I en større kontekst vil der vise sig at mobility og bigdata samt business intelligence vil være de områder som store virksomheder vil lære noget af. Ligeledes vil skyen også vise sig at have interesse for store virksomheder, men det skyldes primært at der findes konsulenthuse som Gartner Incorporated som udbreder kendskabet til deres megatrend analyse ”Nexus of Forces” som går ud på at ”styrker” som sociale medier, skyen, information og mobilitet (som mobile enheder).  I kan læse mere om ”Nexus of Forcesher.

I denne optik vil de 10 bud ovenfor passe fint med de megatrends som Gartner Incorporated har opstillet. Derfor kan det vise sig relevant at arbejde med at arbejde med punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4 og punkt 5 samt punkt 9.

Konklusion

De ti bud virker som et godt bud på, hvad der vil ske i 2014 til og med 2016. De ti bud kan bruges til at identificere de informationsteknologier som kan vise sig værd at indkøbe og tilpasse til virksomheden.

Kilder

High, Peter. Forrester: Top Technology Trends for 2014 And Beyond, Forbes.com, http://www.forbes.com/sites/peterhigh/2013/11/25/forrester-top-technology-trends-for-2014-and-beyond/, Accessed 2013.

Et bud på fremtiden

Jeg fandt denne video på YouTube, som er udarbejdet for Microsoft Corporation omhandlende den måde, som mennesker i fremtiden forventes at interagere med hinanden på ved brug af informationsteknologier.

Videoen er konceptuel, men den viser samtidigt nogle af de megatrends som finder sted i udviklingen og anvendelsen af informationsteknologier, og videoen er bestemt værd et kig.

Der er visse tegn på at udviklingen af e-paper, indlejrede enheder, smart-tavler, tablets, enheder som VR-briller og armbåndsurer.

Blog på WordPress.com.

Up ↑