Fremtidens brancher

Reklamer

4D print

Har du hørt om 3D print? I givet fald så har du også nogle ideer om, hvad 4D print omhandler.

Konsulenthuset Gartner har placeret teknologigruppen 4D print som værende i hype cyclens fase kaldet innovation trigger fasen, og det indikerer at organisationer bør holde øje med teknologien, men ikke nødvendigvis begynde at investere i teknologierne, før disse viser sig mere modne.

Ideen med 4D print er, at den fjerde dimension (tid) tilføjes til konceptet og at produktet der 3D printes vil kunne skifte form på et tidspunkt i fremtiden ved, at der indbygges en logik i produktet der gør det muligt at aktivere dette ved hjælp af en passiv eller aktiv energikilde.

Du har mulighed for at få flere oplysninger om 4D print ved at se videoen nedenfor.

https://embed.ted.com/talks/skylar_tibbits_the_emergence_of_4d_printing

Det fremgår af videoen at 4D print kan give de printede produkter nye funktionsområder, hvilket vil sige, at muligheder ved produkterne bliver flere, hvis funktionaliteten aktiveres ved hjælp af en passiv eller en aktiv energikilde.

Når 3D print bliver hverdag

Der findes en række interessante perspektiver på, hvad 3D print kan bruges til. Et af disse perspektiver er produktion af tøj, som er et af de hverdagsprodukter, som forbruges i større eller mindre grad i mange danske husholdninger. I videoen ovenfor beskriver Danit Peleg, hvordan hun bruger 3D printere til at producere modetøj. Derudover kommer Peleg ind på, at hun anskueliggør at den fremtidige produktion af tøj vil være så hurtig, at det fremadrettet være sandsynligt at design downloades og printes.

Når det bliver realiteten at flere får adgang til 3D print, hvad vil der så ske med logistikerhvervet og med supermarkederne? Vil der stadig være et behov for disse eller vil de blive erstattet af andre modeller?

Kilder

  1. Peleg, Danit. (2015). “Forget Shopping Soon You Will Download Your New Clothes”. URL:  https://www.ted.com/talks/danit_peleg_forget_shopping_soon_you_ll_download_your_new_clothes?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread

På den måde vil blockchain ændre vores økonomier

I ovenstående video vil du kunne se Bettina Warburg komme ind på, hvordan konceptet blockchain vil være med til at ændre den måde, som vores økonomier hænger sammen på. Warburg fortalte om hendes syn på økonomier med de oprindelige strukturer der udgjorde handel.

Warburg kommer ind på, at blockchain er en decentraliseret database, som vil kunne udstille transaktioner, til de relevante. Warburg anbefaler, at man anskueliggør blockchain som en åben infrastruktur.

”It is this public registry that stores transactions in a network and is replicated so that is very secure and hard to tamper with.” – Bettina Warburg (2016).

På baggrund af ovenstående er Warburg af den holdning, at man må forvente at usikkerheder i handel vil blive minimeret. Konceptet blockchain gør det muligt at opbygge en åben og global platform der gør det muligt at identificere, hvem man handler med og deres egenskaber.

Warburg gør brug af et eksempel om at købe varer på en online platform, hvor sælgeren helst skal være identificeret. Dertil vil det være muligt at følge status på forsendelsen, og i hvilken tilstand varen er i.

Kontrakter mellem individer vil ifølge Warburg også være en fremgangsmåde der vil gøre at blockchain vil blive udbredt og på den måde kunne understøtte en højere grad kunne opretholde at sælger først vil få sine penge, når varen er nået frem i rette kvalitet og tidspunkt. Dermed sagt så mener Warburg, at blockchain vil kunne understøtte bedre transparens, hvilket vil lede til mere handel.

Den næste industrielle revolution

Ovenfor vil I kunne se en interessant video på TED omhandlende den næste industrielle revolution og hvornår den forventes at slå igennem:

  • Globaliseringen vil ændre sig.
  • Forbrugsmønstrer vil ændre sig.
  • Fabrikkerne og produktionsprocesserne vil ændre sig.

Blog på WordPress.com.

Up ↑