Udbredelse af blockchain i revisions sektoren

Blockchain er et koncept der er ved at blive realiseret med en række forskellige typer teknologier. Hidtil har BitCoin været den primære implementering af konceptet. Det er ved at ændre sig, da store internationale virksomheder er ved at få øjnene op for anvendelse af blockchain konceptet til at understøtte forskellige former kommercielle formål, hvilket kan have betydning for forskellige typer organisationer, herunder organisationer i revisions sektoren.

Proprietære “hovedbøger”

De store revisorer har sat sig for at arbejde med at udvikle deres egne “ledgers” eller hvad der kan kaldes for hoved bøger. Det vil sige at de udvikler deres egne distribuerede databaser og det virker til at de vil udbygge den som services til kunderne. Ideen med denne model vil være at sælge sikkerhed og troværdighed via de proprietære hovedbøger.

Det betyder så også at dele af ideen med peer-2-peer teknologien kan blive udfordret, da de organisationer der skriver sig op til at bruge den gældende hovedbog kun deler data med andre der også anvender samme hovedbog.

Teknologien der giver adgang til “ledgers”  kan gøres tilgængelige for alle eller kun tilgængelig for kunderne til revisionshusene. Dette leder til muligheder, som analysen nedenfor vil behandle yderligere.

Analyse

Der kan være et rationale i at stoppe konsulentbureauer og revisorer begynder at udvikle den relevante infrastruktur til at organisationer, virksomheder og almindelige brugere kan få adgang til relevante data fx via en hovedbog baseret på blockchain teknologierne (PwC 2017a). Ligeledes mener jeg, at det kan være rationale i at bruge en infrastruktur der sikre brugernes muligheder for at redigere data er tilgængelig.

Det er en interessant model som de forskellige revisionshuse forsøger at udvikle og implementere, da de ved hjælp af specialiseret software og tilhørende licenser vil gøre det muligt for deres kunder at kunne verificere, at de kontrakter og pengeoverførsler der foretages mellem parterne. Det betyder ligeledes at revisionshusene begynder på at gå ind på de samme markeder som pengeinstitutterne, og på visse områder måske endda kan erstatte dem, da revisionshusene i stort omfang har kendskab til sine kunder og deres strategiske muligheder. Pengeinstitutterne er på den anden side også i gang med at undersøge mulighederne i FinTech og blockchain og på den måde kan de have konkurrerende produkter der på sin vis kan udfordre revisionshusene. Det er en interessant model som de forskellige revisionshuse forsøger at udvikle og implementere, da de ved hjælp af specialiseret software og tilhørende licenser vil gøre det muligt for deres kunder at kunne verificere, at de kontrakter og pengeoverførsler der foretages mellem parterne. Det er en interessant model som de forskellige revisionshuse forsøger at udvikle og implementere, da de ved hjælp af specialiseret software og tilhørende licenser vil gøre det muligt for deres kunder at kunne verificere, at de kontrakter og pengeoverførsler der foretages mellem parterne. da bankerne kan bruge viden om transaktionerne til at udarbejde rimelig gode bud på regnskaber til sine virksomhedskunder, og dermed konkurrerer direkte med revisionshusene.

Dermed sagt så venter der et spændende opgør mellem revisionshusene og bankerne, da det vel ikke rigtig giver mening, at små- og mellemstore virksomheder skal have for mange kontaktpunkter fx både en revisioner og en bankrådgiver i et pengeinstitut, hvis de kan få samme service begge steder?

Revisionshusene har i udgangspunktet en række konsulentfunktioner som kan sælges til kunderne i revisionshusene, hvortil informationsteknologier og digitalisering er et af områderne. Det er derfor plausibelt at revisionshusene kan anvende deres konsulentforretninger til at udbrede deres specifikke “blockchains” til deres kunder. PwC (2017b) beskriver, at man har identificeret at forsikringsselskaber kunne have en interesse i at anvende “blockchain” lignende teknologier til at understøtte sikre opslag i forsikringspolicer og udveksling af “claims” mellem parter. I Danmark ejer en del af de store banker pensions- og livsforsikringsselskaber som også sælger andre forsikringsprodukter, hvortil revisionshusene på den facon vil kunne konkurrere med bankerne på et af deres markeder.

Konklusion

De danske revisionshuse kan anvende blockchain til at skabe et produkt der vil kunne konkurrere med bankerne. Bankerne er samtidigt i gang med at udvikle deres egne blockchains, som med små  tilpasninger også ville kunne bruges til at understøtte transaktioner der i højere grad ville være rettet imod andre typer virksomheder end finansielle transaktioner et ofte yndet emne for blockchain er opfølgning på kontrakter og udveksling af formuegoder.

Kilder

 1. PricewaterhouseCoopers. (2017a). PwC’s Blockchain. URL: https://www.pwc.com/us/en/financial-services/fintech/blockchain.html
 2. PricewaterhouseCoopers. (2017b). Chain Reaction: How Blockchain Might Change the Wholesale Insurance. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/blockchain-technology-might-transform-wholesale-insurance.html

 

Reklamer

På den måde vil blockchain ændre vores økonomier

I ovenstående video vil du kunne se Bettina Warburg komme ind på, hvordan konceptet blockchain vil være med til at ændre den måde, som vores økonomier hænger sammen på. Warburg fortalte om hendes syn på økonomier med de oprindelige strukturer der udgjorde handel.

Warburg kommer ind på, at blockchain er en decentraliseret database, som vil kunne udstille transaktioner, til de relevante. Warburg anbefaler, at man anskueliggør blockchain som en åben infrastruktur.

”It is this public registry that stores transactions in a network and is replicated so that is very secure and hard to tamper with.” – Bettina Warburg (2016).

På baggrund af ovenstående er Warburg af den holdning, at man må forvente at usikkerheder i handel vil blive minimeret. Konceptet blockchain gør det muligt at opbygge en åben og global platform der gør det muligt at identificere, hvem man handler med og deres egenskaber.

Warburg gør brug af et eksempel om at købe varer på en online platform, hvor sælgeren helst skal være identificeret. Dertil vil det være muligt at følge status på forsendelsen, og i hvilken tilstand varen er i.

Kontrakter mellem individer vil ifølge Warburg også være en fremgangsmåde der vil gøre at blockchain vil blive udbredt og på den måde kunne understøtte en højere grad kunne opretholde at sælger først vil få sine penge, når varen er nået frem i rette kvalitet og tidspunkt. Dermed sagt så mener Warburg, at blockchain vil kunne understøtte bedre transparens, hvilket vil lede til mere handel.

Anvendelsesområder for blockchain

I ovenstående video kan du få en kort introduktion til, hvad blockchain teknologierne kan anvendes til og hvilke brancher som forventes vil blive påvirket. Videoen er kort og pædagogisk og kan anvendes til at kommunikere potentialet i blockchain i organisationer og virksomheder.

Gartners bud på kommende teknologier

Gartner har udgivet en hype cycle vedrørende ”emerging technologies”. Den pågældende hype cycle kan bruges som indikatorer på, at der inden for en overskuelige fremtid vil være nogle bestemte teknologier til rådighed på markedet og organisationer (herunder virksomheder) skal tage højde for disse i forhold til teknologiernes modenhed og risici.

Louis Columbus (2016) beskrev at teknologier inden for ”smart machine learning” vil den gruppe af teknologier som vil have den største indflydelse. Columbus beskrev, at Gartner begrunder dette med at der nu er flere ”computing kræfter” til rådighed.

Columbus bemærkede at følgende teknologier optræder på hype cyclen for første gang:

 1. 4D print.
 2. Blockchain.
 3. Generel Purpose Machine Intelligence.
 4. 802.11ax (trådløst netværk).
 5. Context Brokering.
 6. Neuromorphic hardware.
 7. Data Broker PaaS.
 8. Personal Analytics.
 9. Smart Workspace.
 10. Smart Data Discovery.
 11. Commercial UAVs.
 12. Connected Home.
 13. Machine Learning.
 14. Nanotube Electronics.
 15. Software defined anything.
 16. Enterprise Taxonomy & Ontology Management.

En del af de ovenstående teknologier er stadig i høj gradet præget af værende koncepter frem for reelle produkter, hvilket også giver indtryk af teknologierne er umodne og ikke klar til produktion. De ovenstående teknologier blev placeret på ”Hype Cyclen” for år 2016, hvilket betyder at nogle af dem har rykket sig her i midten af 2017.

Analyse

Blandt de ovenstående teknologier findes der en række interessante bud på, hvad fremtidens organisationer skal undersøge med henblik på afklaring af forretningsmæssige konsekvenser:

 1. Blockchain og blockchain fabric.
 2. ”Augmented Reality” og ”Virtual Reality”.
 3. ”Software defined anything”.
 4. 4D Print.
 5. Connected Home.

Konklusioner

Blockchain er en af de teknologier, som vil være interessante for mange organisationer at få undersøgt nærmere. Ligeledes vil mange organisationer kunne fokusere yderligere på at undersøge mulighederne med ”augmented reality” og ”virtual reality”, da indlejring af informationer i henholdsvis apps til mobiltelefoner og smart-glasses vil kunne give en række fordele i forhold til salg til kunderne og oplysninger til medarbejderne.

Overgangen mellem det fysiske og digitale indikerer at ”software defined anything” også er en teknologi, som organisationerne og virksomhederne kan gøre brug af til at forstærke vurksomhedens produkter og services.

Organisationer kan ved at undersøge 4D print nærmere kunne få fordele ved at udvikle nye produkter der kan udvikles ved hjælp af teknologien.

Organisationer ligeledes med fordel lad sig inspirer af ”connected home” teknologierne, da de er med til at understøtte en ny platform som services kan anvendes på og som produkter kan produceres og sælges til.

Kilder

1. Columbus. L. (2016). Gartner Hype Cycle For Emerging Technologies, 2016.

Blockchain – det nye sort?

Emnet er hot og en del organisationer har påbegyndt udviklingsprojekter der involvere blockchain og blockchain fabric. Tanken om det distribuerede netværk, hvor kommunikation mellem de forskellige noder på netværket og softwaren der anvendes er en fin ide, hvortil den hidtidige største implementering er BitCoin, hvor en række uafhængige PC’ere og optimerede servere bruges til at knække en algoritme og sende beskeder afsted til validering mod en ”ledger” der findes på stort set samtlige noder i netværket.

Konsulenthuset Gartner har fornyeligt udgivet en rapport der indikerer, at nok er en række interessante virksomheder i gang med at implementere blockchain, men der mangler stadig gode eksempler på projekter, hvor blockchain og blockchain fabric giver større værdi for projektejerne end anvendelsen af den klassiske klient-server arkitektur mønster.

Anvendelsesområder

Der findes flere forskellige anvendelsesområder i forhold til blockchain og blockchain fabric teknologierne, hvortil forskellige aktører i IT-branchen har omtalt:

1. Kontraktindgåelser.

2. Skøder og matrikler.

3. Finansielle transaktioner.

4. Geografiske data (med udgangspunkt i viden om ajourføring).

5. Pant i ejendomme og andre genstande af værdi.

Bemærkelsesværdige projekter

Søfartsstyrelsen har annonceret, at styrelsen vil sætte gang i et projekt der tager sit udgangspunkt i at anvende blockchain teknologierne til at vise et generelt register over skibe.

Forskellige ”fintech” virksomheder er begyndt på at bruge blockchain teknologien til at udvikle transaktionsorienterede produkter der kan anvendes i forhold til at bevise ejerskab over aktier, ejendom eller tilsvarende. Der er også enkelte ”fintech” virksomheder der er begyndt på at udvikle deres egne ”kryptovalutaer”.

Konklusioner

Der findes en række interessante områder, hvor Blockchain teknologien kan anvendes, men samtidigt så mangler de gode eksempler på implementeringer af teknologien at slå igennnem. Konsulenthuse som Gartner har tidligere omtalt at de blockchain-baserede projekter, som virksomheden havde indsigt i det store hele kunne implementeres nemmere og bedre ved hjælp af en centraliseret arkitektur fx med en server og webservices eller client-server.

Kilder

1. Boye, M. (2017). Analytiker: »Jeg har ikke set et blockchainprojekt, der ikke ville være bedre uden blockchain«. https://www.version2.dk/artikel/analytiker-jeg-har-ikke-set-blockchainprojekt-ikke-ville-vaere-bedre-uden-blockchain-1074744

 

 

 

Blog på WordPress.com.

Up ↑