Når 3D print bliver hverdag

Der findes en række interessante perspektiver på, hvad 3D print kan bruges til. Et af disse perspektiver er produktion af tøj, som er et af de hverdagsprodukter, som forbruges i større eller mindre grad i mange danske husholdninger. I videoen ovenfor beskriver Danit Peleg, hvordan hun bruger 3D printere til at producere modetøj. Derudover kommer Peleg ind på, at hun anskueliggør at den fremtidige produktion af tøj vil være så hurtig, at det fremadrettet være sandsynligt at design downloades og printes.

Når det bliver realiteten at flere får adgang til 3D print, hvad vil der så ske med logistikerhvervet og med supermarkederne? Vil der stadig være et behov for disse eller vil de blive erstattet af andre modeller?

Kilder

 1. Peleg, Danit. (2015). “Forget Shopping Soon You Will Download Your New Clothes”. URL:  https://www.ted.com/talks/danit_peleg_forget_shopping_soon_you_ll_download_your_new_clothes?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread
Reklamer

Gartners bud på tech trends i 2016

Konsulenthuset Gartner har frigivet deres bud på de trends der vil komme til at betyde noget i 2016, og dermed også de trends som beslutningstagerne i organisationen (bestyrelsen, teknologidirektøren, den administrerende direktør med flere) vil kunne have interesse i at kende til med henblik på at sikre, at netop deres organisation er på forkant og derigennem sikrer konkurrencefordele for organisationen.

De 10 bud er som følgende:

 1. Device mesh der omhandler at de sensor-enheder der findes i smartphones, tablets og wearables vil kommunikere uden for de klassiske siloer, og disse vil give en bedre indsigt i brugernes adfærd.
 2. Ambient user experience der omhandler at de sensor-enheder der findes i smartphones, tablets og wearables skal kunne anvendes brugervenligt.
 3. 3D Printing Materials der omhandler at 3D print vil sprede sig yderligere fra at omhandle at printe enheder der kan bygges med til også at omhandle print af biologisk materiale samt fødevarer.
 4. Information of everything der omhandler at enheder forbrugerne anvender vil indsamle informationer som vil kunne anvendes til at udvikle nye produkter og services.
 5. Advanced Machine Learning omhandler at teknologier i højere grad vil kunne tilegne sig nye kundskaber og bruge disse i produktionen.
 6. Autonomous Agents of Things der omhandler at der fremadrettet vil findes en række software agenter der vil indsamle data om de apparater der anvendes.
 7. Adaptive Security Architecture der omhandler at sikkerhedsløsningerne automatisk tilpasser sig trusselsbilledet.
 8. Advanced Customer Architecture der omhandler få fx webbaserede IT-løsninger til at genkende kundernes ansigtsudtryk.
 9. Mesh App & Service Architecture der omhandler apps kombineres med hinanden så apps i højere grad kan integrere med hinanden.
 10. Internet of Things Architecture and Platforms der omhandler at enheder der kommunikere via de protokoller i højere grad vil kunne kommunikere med hinanden og til intelligente applikationer.

Vurdering

Der findes visse af de ovenstående trends der vil vise sig mere relevante at få set på end andre i en skandinavisk kontekst. Der hvor man allerede har set nogle interessante tendenser i Skandinavien er inden for 3D printing af materialer, Internet of Things and platforms samt Mesh Apps & Service Architecture.

Fokus for de fleste organisationer vil være at få etableret en egentlig IoT og 3D printing governance og processer op, herunder hvordan de enkelte organisationer kan opnå det størst mulige udbytte af investeringerne i henholdsvis IoT og 3D printing. Det betyder blandt andet at de organisationer der overvejer at arbejde med de to typer teknologier typisk vil lede til forventede forretningsfordele ved at anvende det.

Mesh Apps & Service Architecture er også et område der kan vise sig relevant for organisationer i Danmark, men det vil nok først og fremmest blive båret frem af de teknologivirksomheder der eksisterer. Måske vil denne trend også komme udover de store platforme og ind i fx den offentlige sektor eller hos store udbydere af Apps. Eksempler kunne være at COOP eller Dansk Supermarked kombinerer deres reklame apps med diverse kalender platforme, låne programmer (kredit m.m. med små, mellemstore og store banker samt forsikringsselskaber) og forbinde disse med diverse ”geolokations apps”, så det bliver nemmere at få eksponeret kundernes adfærd på en positiv måde og derigennem styrke brands, men også til at analysere på de produkter og data i værdikæden om, hvad man forventer slutbrugerne vil efterspørge. Det er ikke dermed sagt at de andre trends som Gartner har fremhævet vil blive relevante i 2016 ikke vil blive relevante for organisationerne i Danmark, men der vil nok stadig være et stykke vej for at høste fordelene ved investeringerne i de omtalte trends.

Konklusion

Der findes mange gode grunde til at arbejde med de forskellige trends der behandles i Gartners trendanalyser. Dette skyldes at disse trends kan påvirke forskellige typer organisationers efterspørgsel og ikke mindst de forskellige organisationers position på de markeder, hvor de operere.

De omtalte trends kan også få betydning for IT-afdelingerne rundt omkring i landet, og det kan betyde at de forskellige enheder får nogle bestillinger fra deres respektive forretningsenheder omhandlende den måde som de forskellige typer løsninger skal konfigureres og tilpasses så de kan anvendes af forretningsenhederne. De omtalte trends kan placeres på de nødvendige “hype cycles” der kan bruges til at hjælpe beslutningstagerne i IT-afdelingen til at agere rettidigt.

Organisationerne i blandt andet Danmark vil nok få mest ud af investeringerne i trends som 3D printing, Internet of Things og Mesh Apps & Service Architecture.

Kilder

 1. High, P., Gartner: Top Ten Technology Trends for 2016., Forbes.com, 2015.

Syv teknologier for 2014

Smart-TV, Smart-ure, Google glasses, Touch-ID, naturligt sprog, Xbox og PS4 samt 3D printing vil alle være teknologier som vil slå igennem i 2014 ifølge Jason DeMers fra Forbes. Fra mit synpunkt vil de tre vigtigste teknologier være smart-TV, smart-ure og 3D printing.

Teknologier

De syv forskellige teknologier bliver beskrevet nedenfor. Jason DeMers fra Forbes har i sin artikel vurderet de syv nedenstående teknologier som vigtige for året 2014.

Smart-TV

Forbes mener, at forbrugerne vil forvente flere af de features som smart-TV hidtil har præsenteret. Det har betydning for de informationer som brugerne fremadrettet ønsker og hvilke applikationer som udvikles. Med udgangspunkt i Samsung smart-TV vil det være muligt, at udvikle applikationer til TV og bruge det som et fundament for at opsamle informationer og bruge dem på nye måder fx mulighed for at se TV-serierne, og samtidigt anvende sociale netværk til at omtale handlingen i TV-serierne. Et andet scenarie vil væreat  flere brugere anvender TV’et til forskellige formål samtidigt fx en husholdning, hvor manden ser en action TV-serie, og hvor konen bruger twitter til at skrive om avanceret algoritme design, hvilket hun kan gøre ved at sidde i en smule anden vinkel end manden og samtidigt kunne se indholdet på skærmen fuldstændig klart.

Smart-ure

Forbes mener, at smart-urene som bliver lanceret fra Apple og Samsung vil have betydning for måden for, hvordan de forskellige brugere vil interagere med digitale enheder. De forventer ligeledes at de bliver ”smartere”, men det kræver ligeledes at smart-ure kan differentieres nok fra smart telefoner.

Google glasses

Forbes kom ligeledes ind på at det forventes at 50.000 enheder af Google Glasses bliver solgt i 2013, og de forventer at teknologien vil blive endnu mere populær i 2014. På grund af denne form for interaktion med informationer, som brugerne har adgang får stor betydning for udvikling af applikationer og services.

Touch-ID

En applikation som er udviklet til Apple iPhones, og som Forbes forventer vil blive indbygget i en række andre applikationer. Applikationen bruges til identitets håndtering, og applikationen kan bruges til at personificere til data som brugeren skal se.

Xbox og PS4

De to konsoller vil ifølge Forbes virke arbejde sig i en retning, hvor det vil være muligt at kunne bryde grænsen mellem ordinært TV-underholdning og spilindustrien. Denne medie konvergens vil have betydning for, hvordan forbrugerne i sidste ende vil anvende informationsteknologier.

3D Printing

Forbes mener at der er tale om at denne teknologi, hvor det er muligt at printe dele til samling af produkter på en specifik type printer, vil have betydning for udvikling af det strategiske fokus som mange produktionsvirksomheder har. Ligeledes vil det have betydning for distribution og logistikken. Forbes arbejder med en ide om at 2014 vil være året, hvor denne teknologi for alvor begynder at vække interesse for at anvende 3D printing med henblik på at opnå konkurrencefordele.

Søgning igennem det naturlige sprog

Forbes arbejder ligeledes med en antagelse om at det vil blive lettere at søge information. Det forventes at teknologier som genkender det som brugeren siger til enheden vil kunne søge informationen så den er tilgængelig for brugeren, når brugeren ønsker det.

Denne teknologi vil ifølge Forbes blive mere moden og det fokus som på nuværende tidspunkt gælder for tekstsøgninger.

Konklusion

Alle syv teknologier er interessante set ud fra et erhvervsperspektiv og det er i og for sig ganske interessante muligheder som vil opstå med udbredelsen af smart-TV, smart-ure og 3D printing vil have for de forskellige markeder og det virker til at der findes en masse udviklingsmuligheder, når de tre teknologier efor alvor bliver demokratiserede.

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

Up ↑