Trends 2017 (1)

Der findes en række interessante problemstillinger der vil lede til en række udfordringer som også vil fungere som trends. Disse trends kan være bløde såvel som hårde, hvortil de hårde trends er dem der har størst betydning og den største interesse for beslutningstagere på kortsigt.

Dette blogindlæg tager deres udgangspunkt i de hårde trends, som jeg tror vil spille en rolle for Danmark. Blogindlægget tager sit udgangspunkt i de IT-orienterede trends der vil kunne påvirke forbrugere, organisationer og virksomheder.

IoT

Der vil være en øget kamp i Danmark mellem teknologierne og de underliggende standarder for integration til Internet of Things (IoT). Kampen står mellem de store udbydere der anvender proprietære teknologier og standarder og typisk de mindre udbydere der anvender åbne teknologier og åbne standarder.

Jeg forestiller mig at det vil være de, virksomheder som anvender de åbne standarder og de åbne teknologier som vil være vinderne af kampen i Danmark. Årsagen til dette skyldes alene at et lock-in til proprietære standarder for de fleste organisationer og virksomheder vil være mindre attraktivt end det at en eller flere store udbydere har en infrastruktur der understøtter en proprietære standard. Det skyldes at det næppe vil være mange af de store producenter af forbrugerelektronik der vil anerkende lokale proprietære standarder i forhold til tilpasning af produkterne til det enkelte marked.

Digital Business Platform

Gartner har i et stykke tid arbejdet med en fremgangsmåde der kaldes for digital business platform. Begrebet dækker over kombinationen mellem komponenter og infrastruktur der kan anvendes. Gartners model omhandlende digital business platform består af:

 1. Kunde-oplevelse.
 2. Internet of Things.
 3. Intelligens dvs. dataanalyse,.
 4. Fundament.
 5. IT-infrastruktur.

Kunstig intelligens (AI)

Demokratisering af kunstig intelligens (AI) vil få betydning for, hvordan forbrugerne, organisationerne og virksomheder vil gøre brug af begrænset domæne fokuseret AI’er. For forbrugerne vil det betyde en smule nemmere hverdag, hvor interfaces typisk vil blive gennem lyd og samtale med systemerne. Organisationer og virksomheder forventes at kunne anvende noget der minder om kunstig intelligens at sænke omkostningerne på “rutineopgaver”, hvilket man i et stykke tid har haft fokus på private virksomheder og i visse dele af den offentlige sektor ved at automatisere beslutningsflows mv. Der hvor domæne specifik kunstig intelligens kan komme til at spille en vigtig rolle for organisationer og virksomheder vil være i forhold til, at identificere de bedst muligheder for at optimere service, produkter, økonomisk flow og produkt innovation. Dog forventer jeg ikke, at det vil ske som led af 2017, men et lille skridt på rejsen vil være at arbejde i den retning.

Konklusioner

De forskellige hårde trends der vil ramme Danmark inden for kortsigt, og det betyder at bestyrelserne, direktionerne og mellemlederne skal forholde sig til:

 1. IoT standarderne vil falde til fordel for åbne teknologier.
 2. Gartners digital business platform vil blive omtalt mere i ledelseskredse og organisationsdesigns.
 3. Kunstig intelligens vil blive sat yderligere på dagsordenen. Muligvis vil fysiske implementeringer som for eksempel IBM Watson vise sig implementeret i enkelte danske virksomheder. Fokus vil i første omgang være på at løse rutineprægede opgaver.

De ovenstående er hårde trends og det vil sige at organisationerne ikke nødvendigvis kan undsige sig at blive påvirket.

Reklamer

Gartners bud på tech trends i 2016

Konsulenthuset Gartner har frigivet deres bud på de trends der vil komme til at betyde noget i 2016, og dermed også de trends som beslutningstagerne i organisationen (bestyrelsen, teknologidirektøren, den administrerende direktør med flere) vil kunne have interesse i at kende til med henblik på at sikre, at netop deres organisation er på forkant og derigennem sikrer konkurrencefordele for organisationen.

De 10 bud er som følgende:

 1. Device mesh der omhandler at de sensor-enheder der findes i smartphones, tablets og wearables vil kommunikere uden for de klassiske siloer, og disse vil give en bedre indsigt i brugernes adfærd.
 2. Ambient user experience der omhandler at de sensor-enheder der findes i smartphones, tablets og wearables skal kunne anvendes brugervenligt.
 3. 3D Printing Materials der omhandler at 3D print vil sprede sig yderligere fra at omhandle at printe enheder der kan bygges med til også at omhandle print af biologisk materiale samt fødevarer.
 4. Information of everything der omhandler at enheder forbrugerne anvender vil indsamle informationer som vil kunne anvendes til at udvikle nye produkter og services.
 5. Advanced Machine Learning omhandler at teknologier i højere grad vil kunne tilegne sig nye kundskaber og bruge disse i produktionen.
 6. Autonomous Agents of Things der omhandler at der fremadrettet vil findes en række software agenter der vil indsamle data om de apparater der anvendes.
 7. Adaptive Security Architecture der omhandler at sikkerhedsløsningerne automatisk tilpasser sig trusselsbilledet.
 8. Advanced Customer Architecture der omhandler få fx webbaserede IT-løsninger til at genkende kundernes ansigtsudtryk.
 9. Mesh App & Service Architecture der omhandler apps kombineres med hinanden så apps i højere grad kan integrere med hinanden.
 10. Internet of Things Architecture and Platforms der omhandler at enheder der kommunikere via de protokoller i højere grad vil kunne kommunikere med hinanden og til intelligente applikationer.

Vurdering

Der findes visse af de ovenstående trends der vil vise sig mere relevante at få set på end andre i en skandinavisk kontekst. Der hvor man allerede har set nogle interessante tendenser i Skandinavien er inden for 3D printing af materialer, Internet of Things and platforms samt Mesh Apps & Service Architecture.

Fokus for de fleste organisationer vil være at få etableret en egentlig IoT og 3D printing governance og processer op, herunder hvordan de enkelte organisationer kan opnå det størst mulige udbytte af investeringerne i henholdsvis IoT og 3D printing. Det betyder blandt andet at de organisationer der overvejer at arbejde med de to typer teknologier typisk vil lede til forventede forretningsfordele ved at anvende det.

Mesh Apps & Service Architecture er også et område der kan vise sig relevant for organisationer i Danmark, men det vil nok først og fremmest blive båret frem af de teknologivirksomheder der eksisterer. Måske vil denne trend også komme udover de store platforme og ind i fx den offentlige sektor eller hos store udbydere af Apps. Eksempler kunne være at COOP eller Dansk Supermarked kombinerer deres reklame apps med diverse kalender platforme, låne programmer (kredit m.m. med små, mellemstore og store banker samt forsikringsselskaber) og forbinde disse med diverse ”geolokations apps”, så det bliver nemmere at få eksponeret kundernes adfærd på en positiv måde og derigennem styrke brands, men også til at analysere på de produkter og data i værdikæden om, hvad man forventer slutbrugerne vil efterspørge. Det er ikke dermed sagt at de andre trends som Gartner har fremhævet vil blive relevante i 2016 ikke vil blive relevante for organisationerne i Danmark, men der vil nok stadig være et stykke vej for at høste fordelene ved investeringerne i de omtalte trends.

Konklusion

Der findes mange gode grunde til at arbejde med de forskellige trends der behandles i Gartners trendanalyser. Dette skyldes at disse trends kan påvirke forskellige typer organisationers efterspørgsel og ikke mindst de forskellige organisationers position på de markeder, hvor de operere.

De omtalte trends kan også få betydning for IT-afdelingerne rundt omkring i landet, og det kan betyde at de forskellige enheder får nogle bestillinger fra deres respektive forretningsenheder omhandlende den måde som de forskellige typer løsninger skal konfigureres og tilpasses så de kan anvendes af forretningsenhederne. De omtalte trends kan placeres på de nødvendige “hype cycles” der kan bruges til at hjælpe beslutningstagerne i IT-afdelingen til at agere rettidigt.

Organisationerne i blandt andet Danmark vil nok få mest ud af investeringerne i trends som 3D printing, Internet of Things og Mesh Apps & Service Architecture.

Kilder

 1. High, P., Gartner: Top Ten Technology Trends for 2016., Forbes.com, 2015.

Avnets bud på tech trends (2015)

Steve Philips (CIO) ved Avnet kommer i denne video ind på de teknologiske trends der vil påvirke markederne i 2015.

 1. Styring af ”Big Data” der bl.a. omhandler at mængden af data øges hurtigt. I øjeblikket vil det sige en fordobling hvert andet år. Det betyder at fokus kan flyttes til fx sikring af dubletter fjernes og netværks infrastrukturen kommer på plads.
 2. Internet of Things som vil fylde mere i forhold til mængden af trafikken på internettet. Flere dagligdags produkter vil blive koblet op på internettet. Fokus vil være på back-end og erhverv, hvor især virksomheder vil håndtere infrastrukturen og datanalyse evnerne til at håndtere IoT.
 3. Mobile platforme som blandt andet omhandler ”bring your own device” og ”choose your own device” bliver mere relevant. Det betyder blandt andet at virksomheder skla fokusere mere på sikkerhed på de mobile platforme. Dette leder til:
  1. Mobile Device Management
  2. Mobile Application Management.
  3. Mobile Content Management.
 4. Forebyggelse af datatab med henblik på at data ikke kommer konkurrenter i hænde eller i hænde blandt kriminelle.

Hvorfor IoT?

I nedenstående video fra TEDx kom Benson Hougland ind på, hvorfor Internet of Things (IoT) er et emne, som du bør holde dig orienteret om:

Internet of Things (IoT)

Der findes en række interessante perspektiver ved Internet of Things. En række af disse bliver behandlet i videoen nedenfor, hvor Dr. John Barrett kommer ind på de forskellige muligheder der findes ved anvendelsen af IoT.

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

Up ↑