Nye koncepter i IT

PC- og telefonproducenten Lenovo har sat gang i en udvikling af virksomhedens produkter og services, som fremadrettet vil være mere rettet imod brugen af kunstig intelligens. Det er på mange måder en interessant udvikling, som både virksomheden står overfor, men også i forhold til den fremtidige brug af virksomhedens produkter og tilhørende services.

 

I videoen ovenfor, kommer repræsentanter fra PC- og telefonproducenten Lenovo ind på, hvilke koncepter, som de mener at virksomheder, organisationer og forbrugere fremadrettet vil efterspørge, altså set i forhold til funktionalitet i produkter m.v. Det der er relevant i den henseende er, at Lenovo i højere grad vil satse på de services der er omkring de fysiske produkter, som for eksempel PC’ere, telefoner, tablets og servere. Lenovo vil med sit sats på kunstig intelligens satse på at den sammenhængende brugeroplevelse bliver bedre og effektiviteten ved anvendelsen af systemerne bliver bedre. Det er et interessant træk, når man tænker på, at IBM (der frasolgte sin PC og server produktlinjer til Lenovo) også arbejder aktivt med at udvikle deres AI koncept kaldet Watson.

 

Mon Lenovo vil få en fordelagtig strategisk position set i forhold til IBM, da Lenovo i højere grad har “hands-on” erfaring med sine kunder af de forskellige produktlinjer, som virksomheden producerer. I sidste ende, så må tiden vise om Lenovo er i stand til at realisere sin visioner og koncepter og om det kan lede til en bedre strategisk position end den nuværende.

Reklamer

Trends 2017 (1)

Der findes en række interessante problemstillinger der vil lede til en række udfordringer som også vil fungere som trends. Disse trends kan være bløde såvel som hårde, hvortil de hårde trends er dem der har størst betydning og den største interesse for beslutningstagere på kortsigt.

Dette blogindlæg tager deres udgangspunkt i de hårde trends, som jeg tror vil spille en rolle for Danmark. Blogindlægget tager sit udgangspunkt i de IT-orienterede trends der vil kunne påvirke forbrugere, organisationer og virksomheder.

IoT

Der vil være en øget kamp i Danmark mellem teknologierne og de underliggende standarder for integration til Internet of Things (IoT). Kampen står mellem de store udbydere der anvender proprietære teknologier og standarder og typisk de mindre udbydere der anvender åbne teknologier og åbne standarder.

Jeg forestiller mig at det vil være de, virksomheder som anvender de åbne standarder og de åbne teknologier som vil være vinderne af kampen i Danmark. Årsagen til dette skyldes alene at et lock-in til proprietære standarder for de fleste organisationer og virksomheder vil være mindre attraktivt end det at en eller flere store udbydere har en infrastruktur der understøtter en proprietære standard. Det skyldes at det næppe vil være mange af de store producenter af forbrugerelektronik der vil anerkende lokale proprietære standarder i forhold til tilpasning af produkterne til det enkelte marked.

Digital Business Platform

Gartner har i et stykke tid arbejdet med en fremgangsmåde der kaldes for digital business platform. Begrebet dækker over kombinationen mellem komponenter og infrastruktur der kan anvendes. Gartners model omhandlende digital business platform består af:

  1. Kunde-oplevelse.
  2. Internet of Things.
  3. Intelligens dvs. dataanalyse,.
  4. Fundament.
  5. IT-infrastruktur.

Kunstig intelligens (AI)

Demokratisering af kunstig intelligens (AI) vil få betydning for, hvordan forbrugerne, organisationerne og virksomheder vil gøre brug af begrænset domæne fokuseret AI’er. For forbrugerne vil det betyde en smule nemmere hverdag, hvor interfaces typisk vil blive gennem lyd og samtale med systemerne. Organisationer og virksomheder forventes at kunne anvende noget der minder om kunstig intelligens at sænke omkostningerne på “rutineopgaver”, hvilket man i et stykke tid har haft fokus på private virksomheder og i visse dele af den offentlige sektor ved at automatisere beslutningsflows mv. Der hvor domæne specifik kunstig intelligens kan komme til at spille en vigtig rolle for organisationer og virksomheder vil være i forhold til, at identificere de bedst muligheder for at optimere service, produkter, økonomisk flow og produkt innovation. Dog forventer jeg ikke, at det vil ske som led af 2017, men et lille skridt på rejsen vil være at arbejde i den retning.

Konklusioner

De forskellige hårde trends der vil ramme Danmark inden for kortsigt, og det betyder at bestyrelserne, direktionerne og mellemlederne skal forholde sig til:

  1. IoT standarderne vil falde til fordel for åbne teknologier.
  2. Gartners digital business platform vil blive omtalt mere i ledelseskredse og organisationsdesigns.
  3. Kunstig intelligens vil blive sat yderligere på dagsordenen. Muligvis vil fysiske implementeringer som for eksempel IBM Watson vise sig implementeret i enkelte danske virksomheder. Fokus vil i første omgang være på at løse rutineprægede opgaver.

De ovenstående er hårde trends og det vil sige at organisationerne ikke nødvendigvis kan undsige sig at blive påvirket.

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

Up ↑