Den serverløse IT-arkitektur

I den nedenstående video vil du kunne se en interessant præsentation om fremtidens applikations- og teknologiarkitektur.

Flere og flere organisationer har set ideen i at kunne begrænse omkostningerne til indkøb af hardware og IT-infrastruktur og i stedet bruge organisationens midler på forretningsudvikling og IT-udvikling.  Det betyder blandt andet at en række forskellige organisationer er begyndt på at opbygge såkaldte serverløse løsningsarkitekturer, hvilket vil sige at applikationer udvikles til at understøtte “containere” frem for fysiske servere. Det er samtidigt en trend der vil få betydning for, hvordan organisationer udvikler software og igennem dette, også hvordan organisationer kan opnå konkurrencefordele.

Dermed sagt så må organisationens IT-leder (CIO/CTO), enterprise arkitekt eller løsningsarkitekt undersøge, hvilke teknologier der kan vise sig relevante for den enkelte organisation og hvordan disse implementeres. Dette kan gøres jf. OIO EA metoden, hvor Tekniske Trends (X2) tages i betragtning i arkitekturprocessen, hvor især strategidomænet først skal behandles.

 

Reklamer

CIO synspunkt: Et tilbageblik

I 2012 blev interviewet med Mike McClaskey  som er CIO og Senior Vice President hos Dish Network, optaget. I videoen bliver forskellige emner omhandlende fremtiden diskuteret, hvoraf Mike McClaskey omtaler de fire elementer fra  Gartners ”Nexus of Forces” som værende en af de helt store strømninger, som IT-ledere skal forholde sig til.

Udover at vi nu er blevet kloge på, at Dish Networks har et abonnement hos Gartner Incorporated, og Mike McClaskey kan bruge udtrykket ”Når Gartner siger det, så er det jo objektivt”, så blev følgende emner diskuteret som værende temaer som ville påvirke virksomhederne i år 2013:

  • Business Intelligence.
  • Competency Gap.
  • Aggressiv rekruttering fra universiteter, erhvervsskoler og gymnasier.
  • Consumer Innovation (open innovation).

For mit synspunkt vil det typisk være ”Consumer Innovation” som er klart den mest interessante tema at se på og det er til trods for at begrebet open innovation ikke er nyt. Fokus handler om at kunne integrere påfund som kunderne har til virksomhedens produkter og samtidigt kunne udnytte dem så ”economies of scale” kan opnås. Det vil stille store krav til identifikation af ny forbrugeradfærd og omstilling af informationssystemerne så de passer til de nye forhold som gør sig gældende for at virksomheden kan producere sine produkter. Denne trend vil også gøre sig gældende for 2014.

Skab en gratis hjemmeside eller blog på WordPress.com.

Up ↑