CIO synspunkt: Et tilbageblik

I 2012 blev interviewet med Mike McClaskey  som er CIO og Senior Vice President hos Dish Network, optaget. I videoen bliver forskellige emner omhandlende fremtiden diskuteret, hvoraf Mike McClaskey omtaler de fire elementer fra  Gartners ”Nexus of Forces” som værende en af de helt store strømninger, som IT-ledere skal forholde sig til.

Udover at vi nu er blevet kloge på, at Dish Networks har et abonnement hos Gartner Incorporated, og Mike McClaskey kan bruge udtrykket ”Når Gartner siger det, så er det jo objektivt”, så blev følgende emner diskuteret som værende temaer som ville påvirke virksomhederne i år 2013:

  • Business Intelligence.
  • Competency Gap.
  • Aggressiv rekruttering fra universiteter, erhvervsskoler og gymnasier.
  • Consumer Innovation (open innovation).

For mit synspunkt vil det typisk være ”Consumer Innovation” som er klart den mest interessante tema at se på og det er til trods for at begrebet open innovation ikke er nyt. Fokus handler om at kunne integrere påfund som kunderne har til virksomhedens produkter og samtidigt kunne udnytte dem så ”economies of scale” kan opnås. Det vil stille store krav til identifikation af ny forbrugeradfærd og omstilling af informationssystemerne så de passer til de nye forhold som gør sig gældende for at virksomheden kan producere sine produkter. Denne trend vil også gøre sig gældende for 2014.

Reklamer

Blog på WordPress.com.

Up ↑